Τεχνικά Έργα

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τεχνικά έργα πάσης φύσεως για ιδιώτες αλλά και δημόσιους οργανισμούς.  Στο ενεργητικό της εταιρείας μας υπάρχουν συμμετοχές σε κατασκευαστικά και επισκευαστικά έργα σε όλη την Ελλάδα.


 

 

Χωματουργικά

Ο εκτενής στόλος μας από φορτηγά μπορεί να μεταφέρει τεράστιες ποσότητες υλικών με εξαιρετική ταχύτητα και αξιοπιστία.