Η εταιρία Δ. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε. με συνεχή παρουσία στο χώρο των χωματουργικών και τεχνικών έργων από το 1990, ανέπτυξε έναν στόλο από δεκαέξι μηχανήματα έργου και οκτώ φορτηγά για την παροχή ολοκληρωμένων ποιοτικών λύσεων. Η δραστηριοποίηση αυτή, σε έργα οδοποιίας, χωματουργικές εργασίες οικοδομικών έργων, κατεδαφίσεις, διαμορφώσεις και κατασκευές εντός εργοστασίων, καθώς και σε έργα αποχετευτικών δικτύων ή ύδρευσης, αναπτύχθηκε σταδιακά στις διεθνείς μεταφορές και προχώρησε στην υλοποίηση της νέας Μονάδας Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ. Επιπροσθέτως, η εταιρία αναλαμβάνει κατασκευές γαιοδεξαμενών (λυμάτων εργοστασίων, δεξαμενές νερού ύδρευσης), κατασκευές γηπέδων ποδοσφαίρου και αντισφαίρισης, καθώς και λιμενικών έργων (λιμάνια Σάρτης, Νικήτης, Ν. Μουδανιών). Τους τελευταίους μήνες συμμετέχει στα έργα της πολιτικής προστασίας και με την διαθέσιμη Μονάδα, αποθηκεύει και ανακυκλώνει ΑΕΚΚ εξάγοντας εμπορεύσιμο υλικό (3Α, σκύρο, πέτρα, άμμο, σύντριμμα, γαρμπίλι).